Lokal: Funktionsrätt Värmland

Södra Kyrkogatan 11

Karlstad

Välkommen till vår förening

Tillsammans är vi starka!

Du kan också följa oss på Facebook: @AttentionKarlstadVarmland 

Folder in English:


Folder på svenska:


Föreningen lånar ut böcker.

Böckerna hämtas/lämnas vid vårt kontor i Karlstad eller på förväg uppgjord plats. Vi har styrelsemedlemmar i Torsby, Likenäs, Deje och Karlstad.

Regler som gäller för att låna bok/böcker är:

  • 30 dagars lånetid. Om det inte är kö på boken, så kan det finnas möjlighet att låna längre. Men man behöver meddela någon i styrelsen om man vill låna längre.
  • Kontaktuppgifter kommer tas.
  • Det kommer finnas 2 boklådor i Karlstad och 2 i Torsby.

Kunskap om spelregler för föreningen

Stadgar för Riksförbundet Attention.

Etiska riktlinjer.

Attentions intressepolitiska program. Kortversion