FULLBOKAD.


Samtalsgrupp
Att dela livet med någon som har NPF kan innebära en oväntad och rolig vardag. Det kan också innebära att mycket av struktur och ordning tillfaller partnern utan diagnos. Eller helt tvärtom – att personer med NPF vill att saker är på hens sätt och sker i en viss ordning.

Vi har nu fått förfrågan om samtalsgrupp för de som lever med en partner med NPF-diagnos.

Någon från styrelsen är med första gången och startar upp. Föreningen står för lokal och kostnaden för fika (mot kvitto).. 

Gruppen ansvarar tillsammans för innehåll och hjälps åt att fixa fikat.

Träffarna kommer vara var 4 vecka och vid 3 tillfällen till att börja med. 

Vi startar när vi fått minst 5 deltagare. 

Anmäl intresse till elizabeth@attentionvarmland.se

Kollar intresset om det vore intressant att delta på gruppträffar för föräldrar till unga vuxna med NPF som varken arbetar eller studerar. Antingen digitalt eller fysiska träffar.

Syftet med träffarna är att föräldrar dels ska få berätta om sina erfarenheter samt ha möjlighet att ta del av andras erfarenheter.

Skicka mejl till olsson.malin.87@gmail.com vid intresse. Meddela även om du vill ses digitalt eller fysiskt.


Fullbokad.

Sista träffen blir 11 december.


Vårterminen 2024


Volontärträff.

Mer information kommer när vi vet mer.


Vi lånar ut böcker. 

Boklistan: bifogad fil.

Böckerna hämtas/lämnas vid vårt kontor i Karlstad eller på förväg uppgjord plats. Vi har styrelsemedlemmar i Torsby, Likenäs, Deje och Karlstad.

Regler som gäller för att låna bok/böcker är:

  • 30 dagars lånetid. Om det inte är kö på boken, så kan det finnas möjlighet att låna längre. Men man behöver meddela någon i styrelsen om man vill låna längre.
  • Kontaktuppgifter kommer tas.
  • Det kommer finnas 2 boklådor i Karlstad och 2 i Torsby.