elizabeth@attentionvarmland.se

Höstens föreläsning

Riksförbundet Attention har startat ett projekt som handlar om att öka de egna möjligheterna till en god hälsa, delaktighet och inflytande i samhället för äldre med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Genom projektet vill dom bidra till att motverka diskriminering och utveckla verktyg som fungerar utifrån ett äldreperspektiv. Projektet ska genomföras i nära samarbete med de aktuella målgrupperna och samarbetspartners som möter dem i föreningsliv, socialtjänst eller i vården.

Vi från Attention Karlstad/Värmland har bjudit in projektledaren

Annika Schmalensee till Karlstad för att prata om sitt projekt. Vi kommer också informera om en studiecirkel som kan erbjudas från oss i föreningen.

Plats: Sessionssalen, biblioteket i Karlstad

Datum: torsdag 3 november

Klockan: 17.00-19.30

Anmälan sker till:          senast     

Vi kommer bjuda på frukt vid pausen och ha ett informationsbord.

Varmt välkomna


November

Bowling en dag under november månad.

För våra medlemmar.

Mer information kommer så småningom.


Julbord

Du som är medlem och är över 18 år är hjärtligt välkommen att äta julbord med oss för en kostnad av 200 kr/person.

Begränsat antal platser så först till kvarn.

Du ska ha varit medlem före 15/10 2022.

Vem du ska anmäla till återkommer vi med.


Vårens cirkel – 2023

Bokcirkel med Jessica Stigsdotter Axberg barnböcker, som handlar om NPF.

Vi kommer erbjuda en bokcirkel under våren 2023 och vill gärna höra önskemål.

Det kommer bli 5 träffar, 1,5 timme vid varje tillfälle. Med fikapaus inräknad.

Första tillfället kommer vi dela ut böcker och prata lite om det vi vill.

Sedan kommer varje träff handla om en bok i taget.

Ett förslag är att vi ses fysiskt vid första och sista träffen i Karlstad. Digitalt dom andra gångerna. Men vi tar emot önskemål.

Träffarna kommer bli varannan eller var tredje vecka, förmodligen en dag under helgen.


Lotteri 2022

Som en liten uppmuntran kommer vi att lotta ut priser på ert medlemskap i föreningen. Vi kommer ha utlottning både för nya medlemmar och för er som varit med oss något eller några år. Se längre ner hur lotteriet kommer att gå till och vilka priser det finns.

Lotteriet för ”gamla” medlemmar (medlemslotteri) sker i vår efter att alla som inte betalat medlemsavgiften avförts från registret.  Vi lottar då ut 5 vinster bland kvarvarande medlemmar.

Lotteriet för ”nya” medlemmar (årstidslotteriet) sker var tredje månad utifrån vilken månad man blev betalande medlem. Betalade man sin medlemsavgift i jan, feb eller mars så deltar man i vinterutlottningen (vinnaren dras i april), betalar man i april, maj eller juni deltar man i vårlotteriet (dras i juli) osv osv. Varje utlottning har en vinst (4 vinster på ett år)

Vinster 2022

Årstidslotteriet

Höst , Vinter, Vår och Sommar:              

Presentkort Akademibokhandeln 200:- 

Medlemslotteriet 2021

1-5              Presentkort Akademibokhandeln 200:-

——————————————————————————————-

Vi lånar ut böcker. 

Boklistan: bifogad fil.

Böckerna hämtas/lämnas vid vårt kontor i Karlstad eller på förväg uppgjord plats. Vi har styrelsemedlemmar i Torsby, Likenäs, Deje och Karlstad.

Regler som gäller för att låna är:

  • 100:- kr i deposition per bok. Återfås vid retur av boken.
  • Lånetid 2 veckor (14 dagar)
  • Ej återlämnad bok ersätts med kostnaden för återköp.
  • Påskrift att man är medveten om dessa regler.