Välkommen på stöd/föräldragrupp
Du som har barn-ungdom-vuxen med Npf-diagnoser och har behov av att träffa andra föräldrar.

Vi delar glädje, frustration och erfarenheter med varandra.

Tisdagar kl.17-19 på S. Kyrkogatan 11


7 maj sista tillfället

Anmälan till: marianne.arnoldsdotter@hotmail.com
Vid frågor: Ring Marianne mobil: 0730-246701

20årsjubileum

Föreningen firar 20 år och såklart ska det firas.

Vi kommer vara på Best Western Gustav Fröding

Den 21 september

9.30-ca 16.00

Mer info kommer med intresseanmälan