Länkar från Riksförbundet Attention. Om det är någon länk som inte fungerar, kontakta Malin (olsson.malin.87@gmail.com) så får hon ordna det.

Attention beställ material och Digital material


Med NPF i skolan

För eleven

För föräldrar

För skolpersonal


Med NPF på jobbet

För den anställde

För arbetsgivaren


I vardagslivet

En aktiv fritid

Ta hand om din hälsa

Att ta körkort när man har NPF

Få koll på ekonomin


Att vara anhörig

Till partners/sambo/gifta

Till syskon

Till släkten och vännerna

Material riktad till anhöriga


I mötet med vården och socialen

Utredning och vem gör vad?

I mötet med socialtjänsten


Riksförbundet Attention Projekt

https://attention.se/om-oss/vara-projekt/vagen-vidare/
https://attention.se/vagen-tillbaka/
https://attention.se/forskolelyftet/
https://attention.se/attentions-ungdomsprojekt/