https://xn--knslogrejen-l8a.se/ En sida till dig som har NPF, så som adhd eller autism, och vill lära dig mer om känslor samt hur du kan hitta smidiga sätt att leda dig själv i vardagen. Sidan består av fyra fristående delar med animationer, tips och övningar. Den innehåller också ett avsnitt som riktar sig till dig som leder samtal. Börja med den del som känns mest intressant för dig.


Deltagare till studie om autism och vardagsfunktioner
KIND söker personer med diagnoser inom adhd eller autismspektrum som vill prova och
utvärdera ett nytt verktyg för att kartlägga hur en individ fungerar i sin miljö och vardag. Med
verktyget utforskas styrkor och svårigheter, men också vilka faktorer i individens omgivning som underlättar eller hindrar god vardagsfunktion. Resultaten kan öka förståelsen för hur en individs fungerande ur ett helhetsperspektiv, och därigenom bidra till mer verksamma stödinsatser.
Medverkande får ett presentkort på 150 kr. Anmälan görs till icfcoresets@kbh.ki.se senast 30/6.KBT-behandling via internet mot sömnproblem för ungdomar med autism
Har du sömnproblem, en diagnos inom autism och är mellan 13 och 17 år? Det är väldigt vanligt!
Nu har du möjlighet att få hjälp mot sömnproblem via Internet. Om du vill anmäla dig eller höra
mer om projektet kan du mejla till: saga@iterapi.se
Dela gärna denna information till fler! https://www.iterapi.se/saga


Enkät till unga om stöd och insatser
NSPH genomför nu en undersökning som riktar sig till unga mellan 15–25 år med psykisk
ohälsa/funktionsnedsättning och som har insatser från till exempel hälso- och sjukvård eller
socialtjänsten. Syftet är att förbättra stödet till unga.


Enkäten består av 18 frågor och de unga är självklart anonyma och bestämmer själva hur mycket de vill dela med sig av. Sprid den gärna vidare!
Länk till enkät finns nedan:
https://forms.office.com/r/80AZHsehhz


Teletal – ett kostnadsfritt stöd under telefonsamtal
Teletal är en gratis telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper den som ringer med att:
• Tolkar otydligt tal och svåra ord
• Ger stöd för minnet
• Antecknar vad som sägs i samtalet och skickar till användaren
• Hjälper till i telefonväxlar
Telefonnumret är 020-22 11 44. Tjänsten är tillgänglig följande tider:
Vardagar 08.00–20.00
Helger 12.00–16.00
Läs mer på www.teletal.se