Som medlem i Attention så stödjer du vårt arbete för att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska bemötas med respekt och få det stöd de behöver. Tillsammans är vi starka!

I medlemskapet ingår:

  • Som medlem får du medlemstidningen Attention som utkommer med fem nummer per år. Varje nummer har olika teman.
  • Du får tillgång till kunskap, information samt våra samtalsforum, träffar och nätverk.

Medlemsavgift:

  • Huvudmedlem 240 kr
  • Familjemedlem 60 kr
  • Stödorganisation 400 kr
Välkommen som medlem!